ОРГАН ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

ПРОБИОСЕРТ е дружество, създадено през 2021 г. В структурата си включва Органа за сертификация на продукти (ОСП), с основна дейност контрол и сертификация на храни и продукти от земеделски произход. Дейността на органа се финасира изцяло от основното дружество „Пробиосерт“ ЕООД.

ОСП при „Пробиосерт“ ЕООД е отговорен за запазване на безпристрастност в своята дейност по сертификация и не позволява търговски, финансови или други въздействия да влияят и да компрометират неговата обективност при инспекцията (контрола) на продукта.

СЕРТИФИКАЦИОННА СХЕМА ВИД А (ФЕРМЕР)

ВИЖ ПОВЕЧЕ

КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА: БИОЛОГИЧНО ЖИВОТНОВЪДСТВО

ВИЖ ПОВЕЧЕ
The beekeeper uses a bee brush. The process of harvest honey in the apiary.

КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА: БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО

ВИЖ ПОВЕЧЕ

СЕРТИФИКАЦИОННА СХЕМА ВИД А (ТЪРГОВЕЦ) – ТЪРГОВЦИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ДОКУМЕНТИ

  • ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

  • ЦЕНОРАЗПИС ЗА 2022 г.

  • ФОРМУЛЯРИ ЗА ОПЕРАТОРИ – РАСТЕНИЕВЪДСТВО

  • ФОРМУЛЯРИ ЗА ОПЕРАТОРИ – ЖИВОТНОВЪДСТВО

  • ФОРМУЛЯРИ ЗА ОПЕРАТОРИ – ПЧЕЛАРСТВО

  • ФОРМУЛЯРИ ЗА ОПЕРАТОРИ – ПРЕРАБОТКА

  • ФОРМУЛЯРИ ЗА ОПЕРАТОРИ – ТЪРГОВЦИ